MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 10月 27日 星期三
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/紐幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2021/10/27 08:24
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
- 人民幣/台幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 港幣/台幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 英鎊/台幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 歐元/台幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 日元/台幣 -- -- NaN -- -- -- -- --

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2021/10/27 08:24
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
00:18 美元/台幣 -- -- 27.83 -- -- -- -- --
00:23 美元/港幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
23:08 美元/人民幣 6.382 6.383 6.383 ▽0.001 ▽0.010% 6.383 6.382 6.383
00:22 美元/韓元 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:22 美元/星幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 美元/泰銖 -- -- NaN -- -- -- -- --
- 美元/越南盾 -- -- NaN -- -- -- -- --

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2021/10/27 08:24
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
00:23 美元/日圓 114.16 114.2 114.15 △0.03 △0.030% 114.22 114.1 114.13
00:23 歐元/美元 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 英鎊/美元 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 美元/瑞郎 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 美元/加幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 澳幣/美元 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 紐幣/美元 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 美元/南非幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 美元/瑞幣 -- -- NaN -- -- -- -- --

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2021/10/27 08:24
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
00:23 歐元/英鎊 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 歐元/瑞郎 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 歐元/澳幣 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 歐元/日圓 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 英鎊/日圓 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 瑞朗/日圓 -- -- NaN -- -- -- -- --
00:23 澳幣/日圓 -- -- NaN -- -- -- -- --