A- A+

法說會:近期召開國內法說會之上市櫃公司一覽表

財訊新聞   2021/09/14 09:15

【財訊快報/編輯部】近期召開「國內法說會」之上市櫃公司及時程如下:

9/07-9/15 瑞昱(2379)

9/13-9/14 台達電(2308)

9/13-9/15 國巨(2327)

9/13-9/17 聯發科(2454)

9/14-9/15 巨大(9921)

9/16-9/17 大立光(3008)

9/23-9/24 台達電(2308)

9/14 研華(2395)、新麥(1580)、三能-KY(6671)、瑞昱(2379)、亞德客-KY(1590)、怡利電(2497)、新紡(1419)、森鉅(8942)、可寧衛(8422)、松翰(5471)、競國(6108)、富邦媒(8454)、國產(2504)、昭輝(1339)、開發金(2883)、力旺(3529)、金像電(2368)、晶心科(6533)、信紘科(6667)、萬海(2615)、達欣工(2535)、勤美(1532)、台生材(6649)、精確(3162)、致茂(2360)

9/15 旺宏(2337)、天鈺(4961)、宏普(2536)、新日興(3376)、京鼎(3413)、全新(2455)、鴻海(2317)、遠見(3040)、聯茂(6213)、南紡(1440)、東和鋼鐵(2006)、大學光(3218)、世豐(2065)、信驊(5274)、美而快(5321)、湧德(3689)、商億-KY(8482)、景碩(3189)

9/16 聯發科(2454)、台積電(2330)、高雄銀(2836)、盟立(2464)、國巨(2327)、英業達(2356)、力旺(3529)、嘉基(6715)、景碩(3189)

9/17 旺宏(2337)、精測(6510)、鴻海(2317)、德微(3675)、景碩(3189)

9/23 亞德客-KY(1590)、研華(2395)

9/24 懷特(4108)、安克(4188)、美吾華(1731)、華擎(3515)、勤美(1532)

9/30 穩懋(3105)

11/5 台灣大(3045)

附註:本表主要以公司已公告為主。

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞